Junák – český skaut, z. s.

 

je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

Pro nás v Holicích je skauting setkávání se s přáteli, možnost podělit se o své názory, nápady, radosti, uskutečňovat je a smysluplně tak trávit čas.

Je to prostor pro prožití zážitků, které se nám vrývají do paměti na celý život.

 

 

Výroční zprávy střediska (na stažení):

vyrocni_zprava_2012.pdf

vyrocní zpráva 2013.pdf

vyrocni_zprava_2014.pdf