NAŠE SKAUTSKÉ STŘEDISKO

 

Středisko je organizační jednotka s evidenčním číslem 532.05, která sdružuje všechny skauty a skautky každého věku z Holic. Naše středisko se jmenuj středisko Holice. V tuto chvíli čítá kolem 90 členů od 5ti do 90ti let, holek i kluků. Má celkem 4 oddíly.

 

V čele střediska je vůdkyně střediska její zástupce. (Střediskový sněm proběhl 24.9.2016)

Jim k ruce je středisková rada - její členi: vůdkyně střediska a její zástupce, vůdci jednotlivých oddílů a zpravodajové. 

    - vůdkyně střediska (Ing. Kristýna Sobolová - Kiki)

    - zástupce vůdkyně střediska (Mgr. Jitka Králová - Pinka)

    - vůdkyně 1.dívčího oddílu (Mgr. Jitka Králová - Pinka) a její zástupkyně (Natálie Stará - Naty)

    - vůdkyně 3. chlapeckého oddílu (Bc. Jana Šebková - Jánoš) a její zástupce (Jan Bečička - Béča)

    - vůdkce 7. roverského kmene ORTEL (Mgr. Jan Lokvenc - Přeceda a Iva Truplová - Oliva)

    - správce majetku a kluboven (Jan Papoušek - Papi)

    - mediální zpravodaj (Kateřina Kozlová - Kašťulka)

    - výchovný zpravodaj (Iva Truplová - Oliva)

    - volení členové rady: František Vlach - Tukan, Iva Truplová - Oliva, Jan Papoušek - Papi, Katěřina Kozlová - Kašťulka

 

Naše účetnictví a hospodaření kontroluje revizní komise střediska (Matyáš Majce - Máťa, Marta Schejbalová - Pašupa a Ing. Diana Šmejdová), pokladnu spravuje hospodář (Kristýna Sobolová - Kiki), o Blažovec se starají správci Blažkovce (Matyáš Majce - Máťa, Jan Papoušek - Papi).

 

 

ODDÍLY

 

Oddíl je výchovná jednotka, která sdružuje vždy jen část skautů/skautek z holického střediska. Oddíly dělíme dle pohlaví  či věku.

V holickém steřdisku máme celkem 4 oddíly: 

    - 1. dívčí oddíl: holky 5 - 15let

    - 3. chlapecký oddíl: kluci 5 - 15 let

    - 7. roverský kmen ORTEL: od 15 let

V čele každého oddílu je vůdce oddílu a jeho zástupce. Oba jsou dospělí a mají vůdcovskou zkoušku (znalosti z pedagogiky, psychologie, první pomoci, bezpečnosti, práva, hospodaření, vedení programu a skautských znalostí) a zdravotnický kurz. 

Vedoucí oddílu a jeho zástupce se pravidelně jednou měsíčně schází se všem rádci a pomocníku u oddílu na oddílových radách, kde řeší problémy oddílu, cíle, výchovné věci, finance, papírové zajištění a plánuje akce.

 

 

DRUŽINY

 

Oddíl se skládá z družin. Družina je skupina holek/kluků stejného věku. Každý oddíl má 3 - 4 družiny. Družiny mají vlastní název, sspolečné schůzky. Jejich program veden rádce družiny se svým podrádcem. Rádce je vždy starší 15 let, často má absolvovaný rádcovský kurz či složenou čekatelskou zkoušku. 

 

Družiny jdou děleny dle věkových kategorií. V Junáku obecně máme tyto věkové kategorie:

    - bejmaníci: holky i kluci 5 - 7 let

    - světlušky a včlata: holky a kluci  7 - 11 let

    - skauti a skautky: holky a kluci 11 - 15 let

    - roveři a rangers (RaR): holky a kluci 15 - 25 let

    - činovníci: holky a kluci od 18 let s nějakou funkcí v Junáku

    - oldskauti: holky a kluci starší 25 let

 

Kontakty a informace o našich vedoucích oddílů a rádcích si můžte přečíst v dalších záložkách, dělené dle oddílu.