Časté otázky

 

Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?

Oficiální název organizace je Junák – český skaut, z.s.. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.

 

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?

V Holicích příjmáme děti od 5-6 let (předškoláci) - kluky i holky. K přihlášení dítě do skautu Vám pomůže vůdce oddílu, kontakty viz dále v Informacích pro rodiče či v záložce O nás -> Skautské středisko -> Vedení střediska. Zároveň Vám rádi zodpovíme další dotazy.

 

V kolika letech může dítě vstoupit do skautského oddílu?

Od předškolního věku.

Rozdělení věkových kategorií: 

a) bejamínci - děvčata a chlapci od 5 do 7 let

b) světlušky a vlčata – děvčata a chlapci od 7 do 11 let

c) skautky a skauti – děvčata a chlapci od 11 do 15 let

d) roveři a rangers – děvčata a chlapci od 15 do 25 let

e) od 25 výše oldskauti.

 

Jaký je roční příspěvek?

Příspěvek se liší středisko od střediska (u nás 600 Kč/ročně - placeno do konce října každého roku převodem na bankovní účet). Část z tohoto příspěvku zůstává ve středisku, platí se z toho cestičky a stezky, materiál na schůzky a další. Část se odvádí na skautský kraj a ústředí, platí se z toho pojištění na skautských akcích a časopis.

 

Jaké jsou zhruba roční výdaje na vybavení a činnost?

skautské vybavení – kroj 660 Kč (stačí koupit jeden větší, vydrží dlouho)

jednodenní výpravy – 50-100 Kč,

větší výprava na více dnů – 200-300 Kč,

tábor (14-dení)- 2600-2800 Kč,

roční registrační příspěvek - 600 Kč (300 Kč v září a 300 Kč v lednu)

 

Co čeká mé dítě v oddíle?

Program je přizpůsoben věku dítěte. Oddíly dětem nabízejí všestranný program, který děti rozvíjí: např. výtvarná, sportovní, hudební, vzdělávací činnost, jedno i vícedenní výpravy, letní stanové tábory, ekologické akce, pro starší i celorepublikové zážitkové akce a kurzy... Dítě si zde najde kamarády na celý život, zařije s nimi mnoho dobrodružství a zábavy, naučí se praktické věci, takže se ve světě neztratí.

 

Jsou oddíly smíšené?

Děti ve věku (8 - 15 let) světlušek, vlčat, skautek a skautů mají družinovou činnost pro kluky a holky zvlášť. Velké akce typu tábor, střediskový výlet a další bývají koedukované. Starší děti (od 15 let) roveři a oldskauti mají i družinovou činnost koedukovanou (=společně).

 

Kdo se o děti stará?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky (čekatelskou a vůdcovskou) , které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Na schůzkách je přítomen rádce – člověk starší 15let, který absolvoval rádcovský kurz/čekatelský kurz a má dostatečné schopnosti k vedení schůzek.

 

Kde můžeme zjistit informace o středisku/o akcích/o vedení?

Nejlepší je vše hledat zde na webu. Rodičům členů posíláme emaily s informacemi, zároveň je děti dostávají i vytištěné na schůzkách. Nemusíte mít tedy strach, že se něco nedozvíte.

 

Co dítě potřebuje na schůzku/výpravu?

K činnosti je třeba dítěti pořídit deník (A5 sešit s tvrdými deskami), kam si zapisujeme všechny akce, které budou a používáme jej jako zápisník. Na schůzky vždy nosíme deník, tužku, cestičku světlušek/stezku (nováčci obdrží při vstupu od oddílu) a KPZ.

Na výpravy je potřeba spacák, karimatka, velký batoh, pořádné boty a oblečení dle počasí, nůž, baterka, hygienické potřeby a další věci, které vždy upřesníme před každou akcí.

 

Kde můžeme koupit skautské vybavení?

V sedmi městech ČR sídlí prodejny, kde lze zakoupit skautský kroj a další potřebné věci. Vedoucí ve středisku tam často jezdí, dá se spojit s nimi a rádi Vám koupí co budete potřebovat.

https://www.junshop.cz/