Správce kluboven: 

- Jan Papoušek - Papi (od září 2015)

 

 
Pravidla klubovny
 

- zákaz vstupovat v botách!

- PŘÍSNÝ zákaz kdekoliv a cokoliv vylepovat nebo zatloukat!

- zákaz montovat s bojlerem

- zákaz montovat s topením (je-li vám zima – řešte s Pinkou nebo Papim)

- při odchodu vždy zkontrolovat vodu! (neteče, neprotýká, ani WC)

- při odchodu zhasnout a zamknout

- zákaz nechávat zde své věci (ani bačkory) a zbytečnosti

- lékárnička je v kuchyni, po akci ji hned vracet!

- hasicí přístroj je ve skříni na batohy

- vyndávejte rychlovarku ze zásuvky, vylývejte z ní vodu

- umývejte si po sobě nádobí, udržujte všude čistotu

- klíč od zahrádky visí na nástěnce v chodbičce, zamykat tam, klíč vracet

- PRAVIDLO PRO VÝROBKY – buď ihned odnést domů, nebo vystavit na vhodném místě (v knihovně) - výrobek smí být vystavený maximálně 1 měsíc nebo do doby vyrobení nového!

- PŘESPÁNÍ V KLUBOVNĚ – schvaluje VO a OR, může zde spát jen 1 družina a jen její rádce + 1 vedoucí starší 18 let (nikdo další, ani další vedoucí)!

- ZÁVADY HLÁSIT IHNED PAPIMU (739 235 651)

 

Povinnosti služby (každý měsíc jiná družina - viz níže):

- setřít prach (poličky, skříně)

- všude vyluxovat (i dlažbu!)

- vytřít koupelnu a záchod, umýt wc a umyvadlo

- vynést všechny koše – směs do popelnice před klubovnou, tříděný k zahrádce

 

Rozdělení služeb 2017/2018

- říjen:  Ďáblíci

- listopad: Diblíci

- prosinec: Raptoři

- leden: Draci

- únor: Raptoři

- březen: Vampírky

- duben: Žvejkalky

- květen: Blechy

- červen: Diblíci