Pro rodiče

 

Co je skauting?

 

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

 •  hrát fér
 •  spolupracovat s ostatními
 •  být ohleduplný k okolnímu prostředí
 •  mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

 

„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi. Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.“

Václav Havel

Jak funguje skauting v Holicích?

 

V Holicích existuje sedm dětských družin. Chodí k nám okolo šedesáti malých skauťat ve věku zhruba od pěti do patnácti let. Každá družinka má jednou týdně schůzku, společně jezdíme cca jednou do měsíce na výpravy či výlety a o každých letních prázdninách vyrážíme na skautský tábor. Družiny vedou starší vedoucí z řad roverů, kteří prošli rádcovskými či čekatelskými kurzy, někteří absolvovali zdravotnický kurz a vůdci oddílů i vůdcovský kurz.

    

 

O co se holičtí skauti snaží?

 

"Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem."

Stanovy Junáka

 

Snažíme se vychovávat v souladu výše uvedeného poslání Junáka, v souladu se sakutskými zákony, slibem, příkazem a heslem. (celé Stanovy a další informace: https://www.skaut.cz/sites/default/files/stanovy_junaka.pdf)

 

 

Při přípravě programu se opíráme o základy skautské metodiky, která se skládá z 10 prvků:

 • „skautský slib a zákon“ - který se skauti snaží dodržovat a staví na něm své hodnoty.
 • „učím se tím, že to dělám“ – programy děláme zábavně - tak, aby děti bavily, byly praktické a aby si z nich kromě nějakých poznatků odnesly i dobrý pocit a úsměv na rtech.
 • „družinový systém“ – děti pracují v družině, což je skupina 6-10 stejně starých lidí, učí se komunikovat, řešit spory v kolektivu a navazují celoživotní přátelství.
 • „program osobního růstu“ – snažíme se na sobě pracovat, učíme se novým věcem a rozvíjíme se.Průvodcem jsou nám notýsky - skautské stezky a cestičky.
 • „symbolický rámec“ - neboli červená niť našich akcí. Kde jinde než ve skautu si děti vyzkouší žít jako cowboyové z westernu, lovit mamuty v pravěku, dostat se do budoucnosti či zažít dobrodružství jako Harry Potter?
 • „příroda“ – i přes vliv 21.století se stále snažíme utužovat v našich členech vztah k přírodě, dokázat jim, jak je krásná a jak se k ní chovat.
 • „služba“ – každý skaut by měl bý prospěšný svému okolí, městu, státu, přírodě a pomáhat dobrovolně a rád.
 • „postupně stimulující programy“ - skautska výchova jsou jakési stupínky, které postupně zdoláváme a zlepšujeme své schopnosti, vlastnosti a znalosti.
 •  „podpora dospělými oldskautyi“ – ve skautu se děti naučí komunikovat i se staršími členy, s vedoucími či našemi oldskauty. Všichni se mezi sebou znají a tykají si.
 • „symbolika“ – kroj sice nedělá skauta, ale nám se naše kroje líbí. Stejně tak naše lilie, logo, hymna a další skautské symboly.

 

Chcete, aby i Vaše dítě vyrůstalo s námi?

 

Rádi mezi námi kdykoliv přivítáme nové členy. V Holicích fungují družiny chlapců i děvčat různých věkových kategorií (podrobnější info a rozpisy schůzek najdete zde).

Pokud chcete přihlásit svého syna nebo dceru do skautu, přiveďte ho na některou ze schůzek či kontaktujte některého z vedoucích oddílů:

 •  Jitka Králová (Pinka) - vedoucí 1. dívčího oddílu: 731 042 558, schuppynka(dot)js(at)seznam(dot)cz
 •  Jana Šebková (Jánoš) - vedoucí 3. chlapeckého oddílu:  721 752 674, jana-janos(at)seznam(dot)cz 
 •  Jan Lokvenc (Přeceda) – vedoucí 7.roverského kmene (skauti nad 15 let):  varlout(dot)preceda(at)seznam(dot)cz
   

Nejlepší cestou do skautu je však nábor, který pořádáme každé září.

 

Omlouváme se za nevzhledně napsanou e-mailovou adresu. Věříme, že takto zabráníme návalu spamu. Nahraďte si prosím (at) "zavináčem" a (dot) tečkou, děkujeme.