Stalo se před 100 lety…

17.10.2011 09:18
foto/obrázek poskytl(a): Roman ŠantoraPrvní Svojsíkovo představení skautingu veřejnosti se konalo v babím létě roku 1911 na kurzu pro učitele.
 

Svojsík se z Vorlov do Prahy vrací v polovině září, kdy začíná školní rok a spolu s Františkem Klenkou se vrhne do příprav kurzu pro středoškolské učitele tělocviku. Kurz byl přípravou pedagogů na inovovanou výuku dle nových osnov ministerstva školství. Právě kvůli nim Svojsík odjel zkoumat skauting do Anglie.

Kurz organizoval Svaz spolků a přátel pro tělesnou výchovu mládeže, jehož byl Svojsík jednatelem. Započal 28. září a trval do 1. října na staroměstské reálce a letenském hřišti, účastnilo se ho na 35 učitelů, z nichž někteří se později aktivně zapojili do skautingu (část seznamu účastníků na obrázku). Kurz vedl František Klenka, který přednášel hlavní část výuky zaměřenou na nová cvičení na nářadí, lehkou atletiku, ale i jiu-jitsu. Řešil se i cvičební úbor, osvobozování od tělocviku a jednotné názvosloví.

Poté přišel na řadu Svojsík, který své vystoupení popisuje v časopise Sokol takto: „Podepsaný na to pojednal o některých cvičeních zvláštních, jako jsou plování a zachraňování tonoucích, šerm, střelba, vojenské hry, táboření v lesích, stopování a příbuzná cvičení novými osnovami zaváděná. K tomu připojil výklad o novém způsobu výchovy toho druhu, jenž pod jménem Boys Scouts vznikl v Anglii a v posledních létech šířil se i v jiných státech a dílech světa. Podrobně promluvil o způsobu jeho provádění, významu pro život a dosavadních výsledcích, jak měl příležitost je poznati z vlastního názoru i děl jeho zakladatele Baden-Powella. K tomu připojil br. Sýkora referát o odborných spisech německých k tomu se vztahujících.“

Podle Rudolfa Plajnera se účastníci kurzu shodli, že plnohodnotný skauting nebude možné provozovat v rámci školní výuky, neb je v rozporu s kázeňským řádem, který tehdy zakazoval i hraní fotbalu jako nedůstojný sport. A navrhovali skauting prosazovat v rámci Sokola či Svazem spolků. Že Svojsíkova slova měla mocný dopad, ukáže v dalším pokračování seriálu příklad jednoho z účastníků – profesora Pakosty z Berouna.

(pokračování příště)

zdroj: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6587-stalo-se-pred-100-lety.../