Náčelnictvo (v) září

17.10.2011 09:16
foto/obrázek poskytl(a): Lenka ŠablováNáčelnictvo Junáka má za sebou 61. řádné jednání. Co přesně řídící orgán Junáka projednával se v krátké době dozvíte ze zápisu zveřejněném ve spisovně zde na Křižovatce a postupně i v článcích komentující zajímavé a důležité body víkendu.
 
Co se nás může týkat:

• byl v prvním čtení projednán rozpočet Junáka na rok 2012 a schváleny členské příspěvky pro rok 2012 ve vztahu k časopisům a STS,

• byly představeny započaté práce na strategii Junáka do roku 2022,

• byl schválen návrh práce na roverském programu,

• NJ připomínkovalo základní rámec ukotvení výchovné kategorie předškoláků a uložilo VRJ po zapracování připomínek předložit NJ ukotvení této výchovné kategorie ke schválení.

Zdroj: krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6564-nacelnictvo-v-zari/