MOOTování 2010

16.11.2010 00:48

26. – 31.10 se několik z nás zúčastnilo této, dnes již tradiční, akce na podporu roverských kmenů ve Východních Čechách. Akce se uskutečnila na skautské základně Žumberk, blízko Slatiňan a účastnilo se jí 33 roverů ve věku 15-24 let a 10 instruktorů. Roveři jsou starší skauti a skautky, kteří se chtějí rozvíjet, pomáhat ve svých oddílech a vzdělávat. Jedná se o motivačně zážitkovou akci, která si klade za cíl seznámit mladé lidi v pardubickém okrese, dopřát jim inspiraci, motivovat je či ukázat jim šíři roverských aktivit.

 

 

 

 

 

 

 

Akce samotná probíhala formou střídajících se přednášek, motivačních her či workshopů. Přednášky měly různou tématiku, od duševního rozvoje přes zvládání krizových situací či cílování až po skauting jako takový. Hry jsme si skutečně užili i přes zhoršené klimatické podmínky a jejich fyzickou a psychickou náročnost. Dále byly na výběr programy typu rétorika, focení, nové sportovní hry, debaty na různá témata či rukodělky. Na nudu či nečinnost si stěžovat nelze, aktivit byla spousta. Díky skvělým lidem jak z řady účastníků, tak z řady organizátorů nás provázela příjemná, pohodová atmosféra.

 

 

 

 

 

 

 

MOOTu se za Holice zúčastnil Přeceda, Marťa F, Marťa H, Kiki, Helča, Tasmík, Žabka, Sopka a Emco, přičemž jsme si to všichni doufejme parádně užili, načerpali mnoho sil a inspirace pro další roverskou či osobní cestu a poznali další skvělé lidičky s podobnými zájmy a ideály jako máme my. Moc děkujeme organizátorům i ostatním účastníkům za perfektní strávený čas! A pevně doufáme, že rovering v Holicích je nakročen na správnou cestu.

Sepsala Marťa F. a Kiki