Informativní schůzka - 7.9.2010

07.09.2010 11:05

První schůzka proběhla 7.9.2010 od 17 hod. v klubovně. Rodiče dostaly organizační informace, které jsou k nahlédnutí i na našich stránkách a skauti, skautky, světlušky a vlčata prožili první skautské setkání po prázdninách. 

        Kiki, Žabka a další vedoucí