Betlémské světlo - 24.12.2010

25.12.2010 19:47

Skauti vám jako každý rok dovezli Betlémské světýlko. Zajít jste si pro něj mohli do kostela sv.Martina v Holicích dne 23.12.2010 od 16:00 do 18:00 a 24.11.2010 od 9:00 do 11:00. Velice děkujeme Kiki a Martě F. za tuto krásnou tradiční akci!

    Šuperka

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)

.. aneb co je to Betlémské světýlko?

Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezli skauti z brněnského střediska přátelům, známým i všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru – Betlémské věčné světlo, které k nám putuje z Betléma, přímo z jeskyně, kde se narodil Ježíš Kristus. V sobotu 11. 12. 2010 ve Vídni převzala delegace brněnských skautů Betlémské světlo při slavnostní mši, pak bylo dovezeno do Brna a v sobotu 18.12.2010 byl rozvoz po celé republice. Betlémské světlo má i své oficiální stránky www.betlemskesvetlo.cz., kde jsou všechny informace.

Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku v roce 1986, jako součást charitativní akce Světlo ve tmě. Mít doma betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě pro nás každý rok znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Stát se poslem pokoje a přinést toto světlo jako dar lidem ve svém okolí a zapojit se do velké rodiny lidí dobré vůle, to i letos bylo velkým vánočním přáním a radostí.

Článek o betlémském světle: https://www.novinky.cz/vanoce/219316-betlemske-svetlo-dorazi-do-ceska-z-vidne.html