Celostřediskový výlet Alko - 16.4.2011

21.04.2011 11:47

ALKO (z pohledu „organizátora“:))

Sobota, 16.4.2011, časně ráno. Perníková chaloupka ožívá. Nehemží se to v ní ale žádnými Jeníčky ani Mařenkami, nýbrž malými i velkými skautíky z Východních i Středních Čech, kteří přijeli předčasně oslavit Den Země a také si trochu zasoutěžit ve stínu Kunětické hory. Po několikaleté odmlce je tady totiž další ročník ALKA!:)

I přes počáteční chaos se nakonec podařilo zaregistrovat všech 45 družinek a závod mohl začít. Zanedlouho se to pod hradem jen hemžilo akčními skautíky:) Připraveno pro ně bylo kolem dvaceti disciplín, kde mohli pomocí své ALobalové KOule (odtud lehce zavádějící název celé akce:)), sbírat body a pořádně se vytáhnout před ostatními družinkami a středisky:) Účastníci si mohli také vyzkoušet připravené workshopy, či navštívit stánek ekocentra Paleta nebo občanského sdružení Město na kole.

Večer se družiny přemístily do Pardubic, kde už pro ně byla připravena noční hra – obrana Země před mimozemšťany, kteří by si z ní rádi udělali velkou skládku odpadu.

Účelem celé akce bylo nejen pobavit se, ale především nasbírat co nejvíce hliníku, který může být dále recyklován a pomoci tak přírodě. Myslím,že s klidným srdcem můžeme říct, že jsme tento účel letos splnili - nasbíráno bylo přes 180 kg hliníku:)

Co se výsledků v závodu týká, byli jsme také velmi úspěšní – naše skupinka vlčat, Draci, se umístila ve své kategorii na třetím místě a i ostatní holické družinky si vedly velice dobře:) Kompletní výsledky závodu si můžete přečíst na www.alko.wz.cz

Velké poděkování tedy patří nejen našim skvělým malým závodníkům, ale i skautům a skautkám, kteří nám přijeli pomoci jako servis team a samozřejmě všem organizátorům:)

 

Na závěr ještě trochu opakování: Jak sbírat alobal? 

Co je důležité: hliník musí být - čistě umytý, zbavený papíru a zbytků potravin
Co všechno sbírat: hliníková víčka od jogurtů, termixů, ....; obaly od čokolády, čokoládových figurek a bonbónů; folie ze sýrů bez papírové nálepky; prázdné hliníkové krabičky od krémů; hliníkové misky od potravin, nádobí, příbory; alobal - hliníkovou fólii
Co nesbírat: hliníkovou folii podlepenou papírem - papír je nutno oddělit hliník nesmí obsahovat železné díly, ani žádné další komponenty jako např. umělé hmoty

 

Marťa H.