Zapojte se do fotografické soutěže Život kolem nás

17.10.2011 10:06
foto/obrázek poskytl(a): Lenka ŠablováFotografujete a není vám více než 26 let? Máte v archivu, třeba z prázdnin, zajímavou fotografii, která koresponduje s tématy soutěže? Neváhejte a do 28. října 2011 ji zašlete na adresu uvedenou v propozicích soutěže (níže).
 

Soutěž vyhlásil Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT.

Možná témata fotografií

1. „Jsou jiný než ostatní…“ (fotografie s příklady přátelství, pomoci handicapovaným dětem a mládeži)

2. Problémy kolem nás

3. Pohyb a sport

Propozice soutěže

  • minimální formát prací je 13×18 cm
  • soutěž je vyhlášena pro jednotlivce ve věku 6 – 26 let

U každé práce je nutno uvést:

  • jméno a příjmení autora, telefonický a e-mailový kontakt
  • třídu a věk autora
  • sídlo OJ
  • jméno a příjmení vedoucího oddílu, případně jiného konzultanta, včetně telefonického a e-mailového kontaktu
  • název práce
  • značku fotoaparátu

Fotografie musí být označena číslem a názvem zvoleného tématu.

Fotografické práce zasílejte poštou a zároveň v elektronické podobě do 28.10. 2011 na adresu:

Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Mgr. Danuše Netolická

Na Poříčí 4

110 00 Praha 1

Obálku označte heslem „Fotografická soutěž“.

Práce zůstávají majetkem organizátora a nevrací se.

Fotografické práce budou vystaveny v sněmovně ČR a střediscích volného času ČR.

Výsledky soutěže spolu s vítěznými fotografiemi budou zveřejněny na www.nidm.cz.

Pro autory vítězných prací jsou připraveny věcné ceny, které budou předány při slavnostním vyhlášení vítězů Fotografické soutěže za účasti Kateřiny Klasnové,místop­ředsedkyně poslanecké sněmovny, představitelů MŠMT a NIDM MŠMT.

Zdroj: krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6623-zapojte-se-do-fotograficke-souteze-zivot-kolem-nas/