Prezident vyznamenal skauty

25.11.2011 23:10

Na začátku listopadu proběhl na Pražském hradě slavnostní večer k 93. výročí vzniku Československa, během nějž prezident republiky vyznamenal mezi dvěma desítkami osobností veřejného života Medailí Za zásluhy také dva skauty.

Jsou jimi prof. Petr Piťha, katolický kněz, bohemista a lingvista a divadelní režisér, výtvarník a scénarista Jiří Srnec, zakladatel světoznámého Černého divadla Jiřího Srnce.

Oběma vyznamenaným skautům blahopřejeme k této poctě a přejeme jim jménem všech skautů a skautek hodně zdraví, sil a elánu do další práce.

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. byl vyznamenán Medailí Za zásluhy za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Narodil se r. 1938 v Praze. Vystudoval češtinu, obecný jazykozpyt a historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako lingvista na Matematicko-fyzikální fakultě UK až do r. 1990. Poté byl povolán, aby založil katedru Výchovy k občanství na Pedagogické fakultě UK. V letech 1992–94 byl ministrem školství. Poté až do svého penzionování v roce 1998 pracoval na své katedře.

V roce 1959 se začal tajně připravovat ke kněžskému svěcení a r. 1969 byl v Holandsku vysvěcen na katolického kněze.

Byl oceněn Medailí J. Á. Komenského – Unesco a New Europe Price.

Zabývá se publicistikou, odbornými a popularizačními přednáškami, poradenství a duchovní službou.

Jiří Srnec byl vyznamenán Medailí Za zásluhy za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Vystudoval konzervatoř, loutkářskou katedru DAMU a grafickou školu a na počátku 60. let 20. století založil své jedinečné černé divadlo, s nímž sklízí již 50 let úspěchy po celém světě.

Mezi nejznámější inscenace patří Pruhovaný sen, Legendy staré matky Prahy, Alice v říši zázraků, Peter Pan, Labyrint, Týden snů, Bílý pierot v černém.

Spolupracoval s divadlem Semafor, Laternou magikou, Divadlem Spejbla a Hurvínka a státní operou v Mnichově. Od roku 1989 do roku 1991 působil jako zakladatel a vedoucí souboru Imaginativ Praha.

Zdroj: http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6705-prezident-republiky-vyznamenal-take-skauty/