Mládež v akci - novinky

25.11.2011 23:02

Program Mládež v akci je nejnovějším přírůstkem do rodiny programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. Podporuje: mezinárodní výměny mládeže, Evropské dobrovolné služby, iniciativy mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží.

Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let.

Pro rok 2012 se plánují v programu Mládež v akci tyto změny:

1. Změna v počtu uzávěrek na národní úrovni, a to na 3 uzávěrky za rok pro podávání žádostí o grant:

  • 1. únor – pro projekty začínající mezi 1. květnem a 31. říjnem
  • 1. květen – pro projekty začínající mezi 1. srpnem a 31. lednem
  • 1. říjen – pro projekty začínající mezi 1. lednem a 30. červnem

Výsledky, zda byla žádost o grant podpořena či nikoliv, musí národní agentura oznámit žadateli o grant nejpozději v první polovině třetího měsíce po dané uzávěrce. Smlouva o grant musí být s příjemcem grantu uzavřena nejpozději na konci čtvrtého měsíce od dané uzávěrky.

2. Zjednodušení pravidel při stanovování rozpočtu projektu pro výměny mládeže a školení a síťování, tedy pro akce 1.1, 3.1 a 4.3. O nových částkách a způsobu výpočtu bude informováno po jejich schválení Programovým výborem v prosinci 2011.

3. Zvýšení rozpočtu pro všechny akce na 3,1 mil. EUR pro Českou republiku s téměř dvojitým rozpočtem pro akci 3.1 Spolupráce s partnerskými zeměmi s důrazem na spolupráci s Eastern Partnership Window (tj. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina).

4. Pravděpodobně budou zrušeny vícečetné projekty.

5. Žádosti o grant, kromě akce 2 Evropské dobrovolné služby, se budou podávat přes e-formuláře.

Upřesnění výše zmíněných změn a další novinky budou uveřejněny v Průvodci programem MVA 2012 v prosinci 2011. Stránky programu: www.mladezvakci.cz/

Zdroj: krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6699-novinky-v-programu-mladez-v-akci-2012/