Medaile Sv. Jiří pro české skauty

25.11.2011 23:06

Bratři Jiří Navrátil a Josef Heřmánek obdrželi nejvyšší světové skautské katolické vyznamenání. Oba bratří převzali vyznamenání z rukou předsedy světového výboru Mezinárodní konference katolického skautingu (ICCS) br. Baldura Hermanse.

foto/obrázek poskytl(a): Petr VaněkPředání medaile sv. Jiří, nejvyššího vyznamenání katolického skautingu na světové úrovni, se uskutečnilo 7. listopadu v historických prostorách rotundy sv. Martina v Praze na Vyšehradě. Oba bratři získali toto významné ocenění za věrnou službu skautingu.

Setkání spojené se mší svatou zaštítil Odbor duchovní výchovy zastupovaný br. Vojtěchem Dabrowským. Ústřední orgány reprezentoval starosta Junáka, br. Josef Výprachtický – José2 a zahraniční zpravodaj Junáka pro WOSM, br. Pavel Trojánek – Tee-pee.

Junák je aktivním členem Mezinárodní konference katolických skautů – ICCS, která celosvětově reprezentuje katolický skauting a má pozorovatelský status u WOSM.

Zdroj: krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6703-bratri-jiri-navratil-a-josef-hermanek-obdrzeli-nejvyssi-svetove-skautske-katolicke-vyznamenani/