Listopadové číslo Na dobré stopě

07.11.2011 11:47

Vychází podzimní číslo NDS, vydávané Odborem duchovní výchovy.

Číslo obsahuje kromě úvodního vysvětlení co je Bible: * další vyprávění br. Stropka o svátku sv. Martina * pokračování úvah br. Navrátila o roverství * stručnou informaci o znalostní soutěži „Stezka písmáků“ * upozornění na knihu br. Fořta o lesních školách před II. svět. válkou „Život voněl člověčinou“ * „Příběh naděje“ o slovech vloni zemřelého veterána II. svět. války Jana Wienera * body skautského zákona v Japonsku * výňatek z knihy br. Řeháka „Jak šel životem“ o A. B. S. * zamyšlení br. Zajíce o příčinách i důsledcích nudy u dnešní mládeže * připomenutí akce „Miquick“. Celé číslo je možné si také stáhnout zde.

Zdroj: krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6677-listopadove-cislo-na-dobre-stope/